URKUND

PrioInfo äger plagiatkontrolltjänsten URKUND som är ett av världens ledande system för att upptäcka och motverka plagiering inom alla slags utbildningsinstitutioner. URKUND finns idag över hela världen även om de flesta av våra kunder återfinns i Norden och i Frankrike.

URKUND plagiatkontrollerar dokument på vägen mellan elev/student och lärare och är både effektivt och enkelt att använda. Användningsgraden av systemet är därför väldigt hög på alla de lärosäten som har licens på URKUND idag. Detta i sin tur hjälper till att stärka systemets preventiva effekt och utökar samtidigt vår ständigt växande databas av inskickade dokument. Dessutom möjliggör våra kunders engagemang ett nära samarbete och vidareutveckling av systemet enligt användarnas önskemål.

Vi ser URKUND som ett viktigt hjälpmedel i arbetet mot plagiering, men fokus måste finnas även på andra aspekter av problemet. Resurser måste läggas på att informera studenterna om problemet och en aktiv diskussion måste föras bland lärarna på lärosätet om hur man förebygger plagiering. URKUND har många års erfarenhet inom detta område och vi hoppas nu med ökade resurser att kunna stödja våra kunder i denna process samtidigt som vi tillgodoser dem med ett effektivt system för plagiatkontroll.

Vill du veta mer om URKUND? Läs mer om vår plagiatkontrolltjänst här! »

Kontaktinformation
---------------------------------------

+46 8 738 52 00

info@prioinfo.se
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Prio Infocenter AB, Box 3217, 103 64 Stockholm

PrioInfo avyttrar återförsäljarverksamhet
--------------------------------------- Den 15:e augusti 2012 avyttrade PrioInfo sin återförsäljarverksamhet.

Från och med detta datum hanteras abonnemang gällande databas-, eboks- och tidskriftstjänster kontrakterade via PrioInfo, istället av
LM Informationstjänst ».
Läs mer här »