Kontaktinformation
---------------------------------------

För information om Prioinfos utbud, priser och försäljning:

08-738 52 00

e-post: info@prioinfo.se
Nordens ledande distributionskanal för digital facklitteratur


Jag berättar gärna mer om hur ni kan hitta nya läsare genom att använda en ny distributionskanal för er facklitteratur. För mer information om eprioinfo, vänligen kontakta mig.

Annette Embretsen
Produktområdeschef eprioinfo
annette.embretsen@prioinfo.se | 070 932 94 34 | 08 738 52 91

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Prio Infocenter AB, Box 3217, 10364 StockholmSäkert & enkelt att publicera »Kanalen som hittar nya läsare

PrioInfo är ledande i Norden på distribution av digital facklitteratur. Genom PrioInfos förtjänst använder redan 148 nordiska universitet eprioinfo plattformen, det är en uppskattat och välanvänd tjänst för studerande runt om i världen. Plattformen används på tusentals universitet i världen och har över 300 000 publicerade titlar tillgängliga för studenter och forskare.


”Titlar som publiceras genom eprioinfo är i grund och botten helt enkelt samma sak som trycka böcker förutom att de är i elektroniskt format. De läses online av studenter och forskare. Fördelen med e-boken i eprioinfo är att i plattformen blir innehållet tillgängligt och går att söka efter som i en gigantisk databas. I tillägg finns funktioner som t ex spara på egen bokhylla med egna anteckningar och markeringar. Nyttan blir mycket större för facklitterära böcker när de överförs till ett digitalt medium som eprioinfo.” Säger Annette Embretsén, produktchef eprioinfo.

Läs mer om eprioinfo »

Säkert och enkelt att publicera


Förlag i samarbete med eprioinfo

Arkiv Förlag »
Björn Lundén Information »
Förlags AB Björnen »
BookHouse Publishing »
Brombergs Bokförlag »
Capensis Förlag »
Casewood Publikationer »
Folkuniversitetets Akademiska Press »
4mativ »
Förlag1 »
Historiska Media »
Kabusa Böcker »
Kumlatofta Förlag »
Leopard Förlag »
MBM Förlag »
Nordiska Ministerrådet »
Remus Förlag »
Roskilde Universitetsforlag »

Samfundslitteratur »
Sine Metu Productions »
Forlaget Sociologi »
SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle »
TMK konsult AB »
Stockholms Universitets Förlag »
Volante Förlag »

Tillgängliga titlar i eprioinfo Nordic Titles »


Vill ni publicera eget material?

Vill ni samarbeta med oss och publicera egen akademisk facklitteratur i eprioinfo?

Kontakta Annette Embretsen » för mer information eller läs mer » om vad PrioInfo erbjuder
er i ett partnersamarbete.


  • Allt material läses online vilket gör att titlar inte distribueras till någon slutanvändare. Detta är säker och beprövad DRM som i princip gör piratkopiering omöjlig

  • Genom att enkelt skicka PDF-dokument i branschstandard till eprioinfo skapas en interaktiv databas av titlar som levereras till slutanvändare via Internet

  • Tillgängliggör titlar för universitet i Sverige, Norden och globalt

    Genom plattformen kan publicerade titlar bli tillgängliga för köp eller prenumeration på universitetsbibliotek i Sverige, Norden och om så önskas även på universitet där ebrary finns representerat världen över. Förlag ersätts antingen med fast pris vid försäljning av titlar eller ersättning för användning av innehållet. Även äldre titlar är värdefulla eftersom de fortsatt är referensmaterial vid studier/forskning.